Kategoria: BPS


Lokata w BPS

Lokata w BPS

Bank BPS powstała 15 marca 2002 roku w wyniku połączenia Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA z Bankiem Unii Gospodarczej SA, Lubelskim Bankiem Regionalnym SA, Małopolskim Bankiem Regionalnym SA, Rzeszowskim Bankiem Regionalnym SA, oraz Warmińsko-Mazurskim Bankiem Regionalnym SA.

Dziś bank działa na terenie całej Polski. Klienci mają dostęp do oferty Banku BPS za pośrednictwem 80 oddziałów oraz bankowości internetowej. Produkty bankowe znajdą tam zarówno klienci indywidualni jak i korporacyjni czy przedsiębiorstwa. Dla klientów indywidualnych bank przygotował bardzo ciekawe produkty inwestycyjno-oszczędnościowe. Mowa tu o lokatach.

ranking lokat

Bank BPS jako agent firm inwestycyjnych

Bank BPS jako agent firm inwestycyjnych

Bank BPS S.A. rozpoczął właśnie w swoich wybranych oddziałach świadczenie usług maklerskich jako agent firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komisja Nadzoru Finansowego wpisała Bank do rejestru agentów firm inwestycyjnych. W związku z tym Bank musiał poszerzyć zakres swojej oferty, dodając do tej związanej z finansami zupełnie nowe propozycje. Obecnie gama świadczonych usług obejmuje przede wszystkim zawieranie i rozwiązywanie umów oraz podpisywanie aneksów do tych umów w zakresie świadczonych przez Dom Maklerski usług maklerskich.
Akumulacja Kapitału w BPS

Akumulacja Kapitału w BPS

Program Systematycznego Inwestowania – „Akumulacja Kapitału” został przygotowany przez Bank BPS. To specjalistyczny program inwestycyjny kierowany do osób fizycznych przystępujących do funduszu (do osób przystępujących po raz pierwszy oraz do osób, które już są uczestnikami). Warunkiem jest zobowiązanie do regularnego inwestowania poprzez wykup jednostek uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu BPS FIO. Tego typu inwestowanie musi trwać przez pięć lat. Pierwsza wpłata na fundusz odbywa się na specjalnych warunkach (obniżenie o połowę opłaty manipulacyjnej).