Kategoria: Oprocentowanie, prowizje i opłaty


EKOlokata Plus z najwyższym oprocentowaniem

EKOlokata Plus z najwyższym oprocentowaniem

Bank Ochrony Środowiska oferuje na swojej EKOlokacie Plus jedno z wyższych oprocentowań na obecnym rynku lokat krótko– i długoterminowych. Każdy klient, który utrzyma na swoim koncie osobistym comiesięczne saldo w wysokości minimum 10% kwoty lokaty oraz dokona transakcji bezgotówkowych kartą debetową o wartości co najmniej 300 złotych, otrzyma standardową stawkę 2% w skali miesiąca.

ranking lokat

Nest Bank – wyższe oprocentowanie produktów oszczędnościowych

Nest Bank – wyższe oprocentowanie produktów oszczędnościowych

Oferta depozytowa Nest Banku poszerzyła się w połowie grudnia 2016 roku o nowy termin Nest Lokaty – Nowe Środki dla klientów indywidualnych: 12 miesięcy z oprocentowaniem 2,30% dla klientów z kontem oraz 2,10% dla klientów zakładających wyłącznie depozyt przez stronę internetową www.nestbank.pl.
Konto oszczędnościowe w Getin Banku – na jakich warunkach?

Konto oszczędnościowe w Getin Banku – na jakich warunkach?

Getin Bank proponuje kilka wariantów oprocentowania depozytów. Wszystko zależy od warunków, jakie spełni klient. Nowi klienci mogą uzyskać maksymalnie 2,2%, dotychczasowi – do 1,9% w skali roku. Oprocentowanie podstawowe sięga od 1% do 1,4% w skali roku, a zależy od wysokości zdeponowanej sumy pieniędzy. Dane oprocentowanie można osiągnąć, tylko wówczas, gdy wraz z Kontem Oszczędnościowym zostanie otwarte konto osobiste. Dotyczy to jednak tylko środków do 100 tysięcy złotych. Środki powyżej tej kwoty bowiem oprocentowane są już standardowo.

Konto Zośka i Konto Zośka PRO w Idea Banku

Konto Zośka i Konto Zośka PRO w Idea Banku

Idea Bank proponuje swoim klientom otwarcie jednego z dwóch rodzajów kont oszczędnościowych – Konto Zośka bądź Konto Zośka PRO. Obie wersje konta oszczędnościowego oferują oprocentowanie promocyjne na poziomie 2,5% w skali roku z miesięczną kapitalizacją odsetek. Również oprocentowanie standardowe obu ofert wynosi tyle samo – 1,0% w skali roku. Różnią się jednak warunkami i wysokością środków objętych promocją. W ramach Konta Zośka klient nie zostaje obciążony dodatkowymi kosztami za wykonanie pierwszego w miesiącu przelewu wewnętrznego. Za każdy kolejny zapłaci 5 złotych. Konto Zośka PRO nie przewiduje z kolei zwolnienia z opłaty i pobiera prowizję za każdy przelew.

Wyższe oprocentowanie Konta Oszczędnościowego w Toyota Bank

Wyższe oprocentowanie Konta Oszczędnościowego w Toyota Bank

Konto Oszczędnościowe w Toyota Bank to propozycja dla klientów indywidualnych z procentowaniem ustalanym w oparciu o stopę WIBOR 3M. Idea produktu gwarantuje wysokie odsetki i umożliwia jednocześnie elastyczny dostęp do gromadzonych środków. Ostatnia aktualizacja stopy WIBOR 3 M oraz specjalny bonus przyznawany przez Bank podnoszą oprocentowanie do 2,21% w skali roku. Oferta rozpoczęła się 1 lipca 2016 roku.

Najwyższe oprocentowanie na mikrolokacie

Najwyższe oprocentowanie na mikrolokacie

Banki w swojej ofercie lokat proponują tak zwane mikrolokaty, których oprocentowanie jest wprawdzie wyższe, bo nawet 4–5% w skali roku, lecz czas ich trwania wynosi maksymalnie 3 miesiące. Okres, na jaki możemy ulokować pieniądze, to nie jedyne ograniczenie z tym związane. Banki nakładają na klientów również limit pieniędzy wpłacanych na mikrolokatę. Maksymalna kwota pieniężna to 10 tysięcy złotych. Taka mikrolokata jest też dostępna wyłącznie dla nowych klientów, którzy jeszcze nigdy takowej nie zakładali. Oznacza to, że jeden klient może otworzyć mikrolokatę tylko jeden i nie może jej odnowić na takich samym warunkach.

Nowe oprocentowanie neoBANKU

Nowe oprocentowanie neoBANKU

W neoBanku po raz kolejny dokonano korekty stawek oprocentowania lokat terminowych. Już kilkukrotnie pisaliśmy o zmianach oprocentowania, które miały miejsce w ostatnich tygodniach i miesiącach. Najnowsze zmiany stawek oprocentowania obowiązują od 2 grudnia 2015 roku. Tym razem bank skorygował stawki oprocentowania w przypadku energoLOKATY 3M PLUS. Od początku grudnia lokata będzie oprocentowana na poziomie 3%. Stawki oprocentowania podano naturalnie w skali roku. Omawiana energoLOKATA 3M PLUS jest przewidziana na trzy miesiące.

energoLOKATY 3M PLUS i 3,2%

energoLOKATY 3M PLUS i 3,2%

Oferta depozytowa dostępna w neoBANKU zmienia się stosunkowo często. Bank po raz kolejny wprowadza nowe stawki oprocentowania do swoich produktów. Tym razem chodzi o energoLOKATĘ 3M PLUS. Nowe oprocentowanie wchodzi w życie z dniem 29 października 2015 roku. Od tego dnia nowe lokaty będą otwierane z oprocentowaniem w wysokości 3,2%. Opisana stawka podana jest w skali roku. Depozyt przewidziano na trzy miesiące. Oprocentowanie lokaty jest stałe przez cały okres trwania depozytu.

Zmiana oprocentowania neoLOKATY ZYSK

Zmiana oprocentowania neoLOKATY ZYSK

Kolejne korekty w oprocentowaniu lokat oferowanych przez neoBANK. Tym razem zmianie ulega oprocentowanie neoLOKATY ZYSK. Nowe stawki oprocentowania będą obowiązywały od 28 października 2015 roku. Od tego dnia nowe lokaty będą zakładane z oprocentowaniem 2,7%. Jest to stawka oprocentowania podana w skali roku. Omawiana neoLOKATA ZYSK to depozyt przewidziany na trzy miesiące. Minimalna wartość pojedynczej lokaty to 1 tysiąc zł. Klienci, którzy spełnią warunki stawiane przez bank mogą założyć dowolną liczbę lokat.

Nowe oprocentowanie w neoBANKU – energoLOKATY 3M PLUS

Nowe oprocentowanie w neoBANKU – energoLOKATY 3M PLUS

23 października 2015 roku w życie wejdzie nowa tabela oprocentowania dla lokat oferowanych przez neoBANK. Wzmiankowane zmiany obejmą depozyt o nazwie energoLOKATA 3M PLUS. Od piątku lokata ta będzie oprocentowane na 3,1%. Oprocentowanie podane jest naturalnie w skali roku. Póki co nie ma informacji o zmianach oprocentowania w stosunku do innych depozytów oferowanych przez omawiany bank. To już kolejna zmiana oprocentowanie lokat oferowanych przez neoBANK w ostatnich tygodniach. Tym razem przyszedł czas na energoLOKATĘ 3M PLUS.