Kategoria: Inwestowanie oszczędności


Zyski z depozytów w Idea Banku

Zyski z depozytów w Idea Banku

Posiadacze lokaty strukturyzowanej „Niemieccy Giganci” dostępnej w Idea Banku w ciągu 3 lat zyskali 27% zysku. Zakończyła się ona 7 lutego 2017 roku. Bank przeprowadził w ostatnich trzech latach 32 subskrypcje depozytów strukturyzowanych, z czego aż 31 zakończyło się zyskiem. Depozyty te są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz stuprocentową gwarancją zainwestowanego kapitału.

ranking lokat

Czy nawyk oszczędzania wynosimy z domu?

Czy nawyk oszczędzania wynosimy z domu?

O osobach, które urodziły się w latach 1980–2000, mówi się generacja Y. Jak się okazuje młode pokolenie powiela wzorce zachowań rodziców dotyczące oszczędzania. Wyniki Badania Zamożności Gospodarstw Domowych Narodowego Banku Polskiego pokazały postawy inwestycyjne w poszczególnych rocznikach. Jak się okazuje właśnie generacja Y najchętniej trzymaj pieniądze na lokacie bankowej, bo aż 88,5% tej społeczności. Poprzednie pokolenie – X, czyli osoby z lat 1972-1980, lecz posiada 87,1% osób odkładających na lokacie.
Co wpływa na zysk z lokaty?

Co wpływa na zysk z lokaty?

Decydując się na oszczędzanie na lokacie, głównie kierujemy się chęcią wypracowania zysku. Największe znaczenie ma jego wysokość. Warto więc poznać czynniki, które wpływają na jego poziom, aby deponowanie środków pozwoliło powiększać gromadzony kapitał. Polacy mając coraz większą świadomość znaczenia gromadzenia oszczędności. Wybierają przy tym głównie lokaty, widząc w przede wszystkim bezpieczeństwo gromadzonego kapitału. Warto jednak pamiętać, że zysk z lokat to nie tylko oprocentowanie.

Lokaty dla zamożnych

Lokaty dla zamożnych

Klienci posiadający większe oszczędności nie mają dużego wyboru wśród atrakcyjnych bankowych lokat. Najwyższa stawka, na którą może liczyć posiadacz 100 tysięcy złotych wynosi 3% w skali roku i dotyczy depozytu kwartalnego. Najwyższe stawki bowiem znaleźć można głównie na depozytach z kwotą maksymalną, która nie przekracza 10 tysięcy złotych. Ograniczenie to ma być zachęcające dla klientów, dlatego banki często uciekają się do licznych promocji. Wymagają przy tym założenia konta, korzystania z karty debetowej lub utrzymywania odpowiedniego poziomu salda. Zamożniejszym klientom zostanie zaproponowana co najwyżej taka sama stawka.

5 tysięcy z 500+ – gdzie ulokować?

5 tysięcy z 500+ – gdzie ulokować?

Niecały rok – dziesięć miesięcy temu ruszył rządowy program Rodzina 500+. Osoby, które regularnie co miesiąc odkładały przyznane świadczenie, uzbierały już co najmniej 5 tysięcy złotych. Warto te pieniądze ulokować, zamiast przechowywać w domu, by pracowały i przynosiły zyski. Jakie warunki proponują banki klientom, którzy chcieliby zdeponować taką sumę? Biorąc pod uwagę trzy standardowe terminy – 3, 6 i 12 miesięcy, uwzględniono tylko te propozycje, które nie wymagają otwierania konta osobistego. Okazuje się, że najlepszą lokatę kwartalną oferuje Idea Bank.

Jak uzyskać najwyższe odsetki z lokaty?

Jak uzyskać najwyższe odsetki z lokaty?

Według danych Narodowego Banku Polskiego listopad i grudzień przyniosły wzrost zainteresowania lokatami, pomimo spadającej wartości ich oprocentowania. Odnotowano napływ 2 miliardów złotych nowych środków. Decydując się na założenie lokaty, warto dowiedzieć się, co zrobić, by uzyskać możliwie najlepsze oprocentowanie na lokacie. Pierwszą zasadą jest bycie nowym klientem. Okazuje się, że najbardziej opłaca się cięgle przenosić pieniądze z banku do banku. Nowi klienci mogą bowiem liczyć na specjalne warunki.

Liczba oszczędzających Polaków równa ze średnią europejską

Liczba oszczędzających Polaków równa ze średnią europejską

Jak wynika z międzynarodowego badania Finansowy Barometr ING ponad dwie trzecie Polaków deklaruje posiadanie oszczędności. Oznacza to wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Badana sprzed roku wskazywały na to, że do oszczędzania przyznawała się mniej niż połowa rodaków. Jedną z przyczyn powiększenia się grona oszczędzających jest wejście w życie programu 500+, który umożliwił gospodarstwom domowym na odłożenie pierwszych oszczędności.

Inwestycje dla seniora

Inwestycje dla seniora

Badania Zamożności Gospodarstw Domowych pokazują, że Polacy powyżej 65. roku życia decydują się na bezpieczne rozwiązania w kwestii inwestowania pieniędzy. Z kolei dane Narodowego Banku Polskiego twierdzą, że seniorzy, którzy ukończyli już 65 lat, najchętniej trzymają swoje aktywa finansowe na depozytach bankowych. Grupa ta chętnie korzysta także z ubezpieczeń emerytalnych i polis na życie. Okazuje się, że w tak zwanym III filarze środki ulokowane ma ponad 44% tego pokolenia. Osoby starsze nie posiadają już żyłki ryzykanta, co widać w danych statystycznych. Na fundusze inwestycyjne decyduje się jedynie lekko ponad 5% tej grupy wiekowej.

Depozyty długoterminowe jako zabezpieczenie finansowe Polaków

Depozyty długoterminowe jako zabezpieczenie finansowe Polaków

Lokaty bankowe stanowią najpopularniejszy sposób na oszczędzanie i zabezpieczenie przyszłości w Polsce. Jednak okazuje się, że efektywnym i bezpiecznym narzędziem do pomnażania oszczędności są również depozyty długoterminowe. Narodowy Bank Polski podaje, że lokaty bankowe są nadal najpopularniejszym narzędziem oszczędzania wśród Polaków, ponieważ stanowią dla nich jeden z najbezpieczniejszych sposobów na pomnażanie zysków, gdyż objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Lokata inwestycyjna w Banku BGŻ BNP Paribas – X subskrypcja

Lokata inwestycyjna w Banku BGŻ BNP Paribas – X subskrypcja

W Banku BGŻ BNP Paribas rozpoczęła się niedawno X subskrypcja lokaty inwestycyjnej. Teraz dostępna jest dwuletnia lokata, której oprocentowanie jest uzależnione od zmian kursu średniego dolara amerykańskiego wobec złotego polskiego według Narodowego Banku Polskiego. Obserwacje kursu będą prowadzone cyklicznie – co miesiąc. Rozpoczną się 1 lutego 2017 roku i będą prowadzone do 29 stycznia 2019 roku, czyli przez okres dwóch lat. Zysk klienta może wynieść nawet 6% w skali 24 miesięcy.