Kapitalizacja odsetek

Zgodnie z najprostszą definicją kapitalizacja odsetek jest dopisywanie odsetek do kapitału. W przypadku lokat wygląda to tak, że po określonym czasie odsetki wypracowane na lokacie dopisywane są do pierwotnego kapitału. W ten sposób kapitał, który został wpłacony przy założeniu lokaty zwiększa się. W następnym okresie na zysk w postaci odsetek pracuje już powiększony kapitał (kapitał pierwotny wraz z odsetkami, które uległy kapitalizacji). W zależności od konkretnej oferty możemy spotkać się z różnymi rodzajami takowej kapitalizacji odsetek.

Banki stosują do lokaty bankowej różne rodzaje kapitalizacji odsetek:


  • dzienna kapitalizacja odsetek jest wtedy, gdy odsetki z lokaty doliczane są codziennie (ten typ kapitalizacji wykorzystywany był przy tak zwanych lokatach antybelkowych)
  • kapitalizacja miesięczna lub kapitalizacja kwartalna odsetek, gdzie odsetki przyłączane są do lokaty odpowiednio po miesiącu lub po trzech miesiącach
  • kapitalizacja roczna odsetek lokaty, wówczas odsetki włączane są do lokaty po roku
  • kapitalizacja odsetek po terminie umowy lokaty, kiedy odsetki są naliczane jednorazowo po upływie terminu trwania lokaty bankowej

Podpisując umowę z bankiem należy pamiętać o dwóch zasadniczych cechach lokat. Po pierwsze banki podając oprocentowanie lokat podają oprocentowanie w skali roku. Jest tak bez względu na to czy mamy do czynienia z lokatą na okres 3 czy na przykład 24 miesięcy.

Po drugie należy dokładnie zapoznać się z umową i sprawdzić częstotliwość kapitalizacji odsetek. Właśnie omawiana w niniejszym artykule kapitalizacja odsetek, a właściwie jej częstotliwość ma ogromne znaczenie dla końcowego zysku. Im częstsza kapitalizacja odsetek tym wyższe będą zyski z lokaty. Częstość kapitalizacji odsetek ma, więc wpływ na efektywną stopę oprocentowania lokaty.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię