Jak oszczędzić na emeryturę?

Częste zmiany w systemie emerytalnym i dość odległa perspektywa sprawiają, że Polakom brakuje pewności co do ich przyszłej sytuacji finansowej. Rozsądnym byłoby budowanie dodatkowego prywatnego funduszu emerytalnego. Jak jednak zabrać się za oszczędzanie na przyszłą emeryturę? Osoba, która za 30 lat chciałaby mieć odłożone dodatkowe 200 tysięcy złotych na emeryturę, musiałaby od teraz co miesiąc odkładać po 430 złotych przy założeniu, że pieniądze leżą na rachunku oprocentowanym średnio 2% w skali roku i uwzględnieniu obecnego podatku od zysków kapitałowych.

Taka suma pozwoli na wypłacanie dodatkowego tysiąca złotych miesięcznie przez 20 lat po zakończeniu pracy. By zbudować takie zabezpieczenie, trzeba jak najwcześniej zacząć oszczędzać – regularnie i konsekwentnie. Dlatego zalecane jest odkładanie danej kwoty tuż po wypłacie, a nie dopiero po opłaceniu wszystkich rachunków i innych zobowiązań. Sprawdzić się tu może ustanowienie zlecenia stałego, dzięki czemu ustalona kwota co miesiąc, konkretnego dnia, będzie automatycznie przelewana z konta osobistego na oszczędnościowe. Można skorzystać także z III filaru emerytalnego, w którym działają takie produkty jak IKE czy IKZE. Oba służą do odkładania na emeryturę, jednak mają różne korzyści podatkowe.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię