Jak lokata pomaga w oszczędzaniu?

Kiedy chcemy zacząć oszczędzać na jakiś określony cel, najczęściej udajemy się do banku, gdzie proponują nam różne produkty finansowe. Przeważnie są to lokaty terminowe lub konta oszczędnościowe. Tego typu depozyty posiadają oprocentowanie. Jest to najważniejsza cecha, ze względu na którą lokujemy oszczędności w banku. Lokaty bankowe stanowią również podstawowy sposób oszczędzania wśród Polaków. W jaki sposób jednak lokata jest nam pomocna w odkładaniu pieniędzy?

Depozyt w banku nie wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy. Są to bezpieczne i łatwe produkty bankowe, które umożliwiają osiągnięcie gwarantowanego zysku. Nie są to skomplikowane instrumenty finansowe. Depozyty bankowe przynoszą zyski dzięki oprocentowaniu. Klient oddaje oszczędności bankowi i po pewnym czasie wypłaca kapitał zwiększony o kwotę odsetkową. Możliwość osiągania zysków bez ryzyka powoduje, że większość z nas wybiera właśnie lokaty bankowe. Lokaty oferowane przez banki są gwarancją bezpieczeństwa. Przeważnie objęte są też ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co oznacza, że w przypadku bankructwa banku BFG wypłaca utracone środki w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Wszystkie lokaty są otwierane na określony czas, przez który nie możemy wycofać oszczędności z depozytu, ponieważ stracimy naliczone zyski. Jest to duża motywacja dla oszczędzających, aby nie wydawać odłożonych środków bez pilnej potrzeby.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię