IPOPEMA TFI w ofercie Banku Pocztowego

Sześć funduszy inwestycyjnych IPOPEMA TFI zostało wprowadzonych do oferty Banku Pocztowego. Subfundusze te wchodzą w skład parasola Short Equity. To, co przekonało bank do współpracy z IPOPEMA TFI to doświadczenie towarzystwa we współpracy z bankami. Nie bez znaczenia była również atrakcyjna oferta funduszy oraz zakres wsparcia sprzedaży. To jednak nie koniec, bank planuje również włączenie do oferty funduszy white-label (zarządzane przez IPOPEMA TFI, ale oferowane pod marką Banku Pocztowego).

Na temat wypowiada się Szymon Grochowalski odpowiadający w Banku Pocztowym za ofertę produktów inwestycyjnych: “Nasze badania wśród Klientów pokazały duże zainteresowanie lokowaniem środków w fundusze inwestycyjne przy ograniczonym poziomie ryzyka. W perspektywie najbliższych trzech lat chcemy przekonać Klientów do zainwestowania w ten sposób 0,5 mld zł. Chcemy wykorzystać tutaj potencjał Banku w zakresie akwizycji depozytów i wykorzystanie pozyskanej w ten sposób bazy na potrzeby sprzedaży funduszy inwestycyjnych.” (Źródło: Bank Pocztowy, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię