Inwestycje dla seniora

Badania Zamożności Gospodarstw Domowych pokazują, że Polacy powyżej 65. roku życia decydują się na bezpieczne rozwiązania w kwestii inwestowania pieniędzy. Z kolei dane Narodowego Banku Polskiego twierdzą, że seniorzy, którzy ukończyli już 65 lat, najchętniej trzymają swoje aktywa finansowe na depozytach bankowych. Grupa ta chętnie korzysta także z ubezpieczeń emerytalnych i polis na życie. Okazuje się, że w tak zwanym III filarze środki ulokowane ma ponad 44% tego pokolenia. Osoby starsze nie posiadają już żyłki ryzykanta, co widać w danych statystycznych. Na fundusze inwestycyjne decyduje się jedynie lekko ponad 5% tej grupy wiekowej.

Depozyty bankowe, ubezpieczenia emerytalne, polisy stanowią najpewniejszy sposób ochrony oszczędności przed działaniem inflacji. Co więcej, depozyty bankowe do równowartości 100 tysięcy euro mają pełną gwarancję wypłacalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zatem jest to bardzo bezpieczny sposób lokowania. Aby mieć większy niż na lokacie zysk nie trzeba od razu ryzykować. Można bowiem skorzystać między innymi z obligacji skarbowych, których wypłacalność gwarantuje państwo. Szansą na uzyskanie interesującego zysku mogą być również obligacje korporacyjne, kupowane bezpośrednio w ramach emisji przeznaczonych dla klientów detalicznych lub poprzez dedykowane fundusze obligacji. Należy pamiętać, że obligacje korporacyjne nie są chronione przez żadną instytucję finansową i często nie mają żadnych zabezpieczeń.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię