Ile kadencji dla członków RPP

Ministerstwo Finansów jakiś czas temu przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim. Jednym z założeń noweli jest wprowadzenie dwukadencyjności Rady Polityki Pieniężnej. Resort uzasadnia tą propozycję większą stabilnością składu rady, co z kolei miałoby wpłynąć na stabilność działania RPP, podejmowanych przez nią decyzji oraz zwiększyć wiarygodność polityki pieniężnej. Z takimi zmianami jak i z samym uzasadnieniem nie zgadza się jednak NBP. Posiłkując się informacjami PAP przedstawiamy stanowisko NBP w tej sprawie:

“W ocenie NBP wprowadzenie możliwości sprawowania funkcji członka Rady przez dwie kadencje nie jest wskazane”. W opinii banku czytamy również: “Wprowadzenie możliwości sprawowania funkcji członka Rady przez dwie kadencje może budzić wątpliwości dotyczące niezależności NBP i obniżenia wiarygodności polityki pieniężnej, co może wpływać niekorzystnie na realizację podstawowego celu NBP, jakim jest zapewnienie stabilności cen”. Warto przyznać, że stanowisko NBP jest w dużej mierze zrozumiałe. Dwukadencyjność mogłaby mieć efekt odwrotny do tego, który zakłada ministerstwo.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię