Idea Bank wyemitował obligacje

Idea Bank wyemitował obligacje, co jest elementem Czwartego Programu Emisji Obligacji. Tym razem na rynek trafiły obligacje o wartości przekraczającej 200 milionów zł. Środki pozyskane ze sprzedaży papierów wartościowych zostaną przekazane na wzmocnienie pozycji kapitałowej banku i grupy. W ramach Czwartego Programu bank zamierza wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej do 500 milionów zł. Oprocentowanie obligacji, które już trafiły w ręce inwestorów oparte jest na stawce WIBOR6M lub WIBOR 3M zwiększonej o 330 p.b. (maksymalnie).

Obligacje banku oferuje Noble Securities. Do tej pory miały miejsce trzy programy emisji. W ich ramach wyemitowano obligacje o łącznej wartości 469 milionów zł. Kolejne emisje mają zapewnić zwiększenie pozycji kapitałowej grupy i pozwolić na umacnianie się pozycji banku na rynku. Idea Bank słynie z innowacyjnych i niecodziennych rozwiązań oraz pomysłów skierowanych w dużej mierze do klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Bank bardzo dobrze się rozwija.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię