Historia lokat

W obecnych czasach lokaty bankowe stanowią popularny sposób na pomnażanie swoich środków finansowych. Ich popularność wiąże się między innymi z niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego (przynajmniej w większości przypadków). Jednak, jaka jest historia lokat bankowych, a dokładnie rzecz biorąc, kiedy powstały pierwsze lokaty i jaki miały cel.

Historycznie rzecz biorąc lokaty składane w złocie czy też w kamieniach szlachetnych dały początek pieniądzom papierowym jakie znamy obecnie. Wiązało się to z niedostateczną ilością kruszcu potrzebnego do bicia monet. W takiej sytuacji posiadacze złota i innych metali czy też kamieni szlachetnych zaczęli oddawać swoje dobra w depozyt do złotników. Ci w zamian wystawiali im kwity stwierdzające ile złota ma w depozycie dana osoba. Z czasem kwity te stały się środkiem służącym do regulowania swoich długów czy też należności wobec innych osób.


Złotnicy przekształcili swoją działalność i tak powstały banki. Takowe banki coraz częściej zaczęły emitować kwity, które nie miały realnego pokrycia w złocie czy srebrze. Były wiec niejako formą zadłużenia posiadacza kwitów wobec banków. Oczywiście takowe zadłużenie było oprocentowane, co stanowiło źródło zysku dla banków. Należy również zauważyć, że depozyty składane w złocie itp. dobrach również były oprocentowane i stanowiły źródło zysku dla posiadacza takiej lokaty.

Z czasem powstał system bankowy z bankami odpowiedzialnymi za emisje ujednoliconych kwitów czy też już pieniędzy w każdym kraju. Zażegnało to chaos powstały na początku, gdy każdy bank emitował własne banknoty. Tak dzięki lokatom kruszcowym powstał nowy środek płatniczy, czyli banknoty papierowe.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię