Gotówka czy pożyczka? Jak oszczędzają Polacy?

Z danych wynika, że średnio jeden na ośmiu Polaków oszczędza regularnie, a 41% odkłada pieniądze od czasu do czasu. Badanie „Postawy Polaków wobec finansów” przeprowadziła po raz kolejny Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy. Wynika z nich, że osoby zupełnie niekontrolujące swoich wydatków to 18% wszystkich badanych. Aż 29% respondentów twierdzi, że kontroluje tylko najważniejsze wydatki, a resztę pozostawia bez nadzoru. O tym, że oszczędzanie odrywa istotną rolę dla życia w przyszłości przekonanych jest 70% badanych, mimo to odsetek regularnie oszczędzających wynosi jedynie 13%.

Po analizie wyników ze wszystkich lat badań okazuje się, że zauważalne jest powolne, ale w miarę systematyczne powiększanie się tej grupy – od 7% w 2008 roku. Niestety, w Polsce odnotowuje się również znaczący udział gospodarstw domowych, które przeznaczają całość swoich dochodów na bieżące potrzeby, nie odkładając zupełnie nic. W 2016 r. wyniósł on 41%.Jeżeli chodzi o motywację do oszczędzania, największa część odkładających robi to bez konkretnego celu, na wszelki wypadek (25%). Zaledwie 2% respondentów odkłada na zakup mieszkania. Wśród form oszczędzania prym wiedzie produkt nie przeznaczony do odkładania rezerw – konto osobiste (23%). Mniej, bo 17% badanych twierdzi, że przechowuje w domu gotówkę. Zaś na konto oszczędnościowe decyduje się 16%, a na lokatę terminową 14% ankietowanych.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię