Fundusze inwestycyjne

Co zrobić w czasie niskiego oprocentowania i niewielkich zysków z lokat? Jednym z alternatywnych sposobów inwestowania kapitału są fundusze inwestycyjne. Dodatkową zachętą jest ich dobra passa, która jak pokazują wyniki, wciąż trwa. Lipiec 2013 był dziesiątym z rzędu miesiącem, w którym wartość wpłat do funduszy inwestycyjnych była wyższa od umorzeń. Napływ nowych środków w ostatnim miesiącu wyniósł 0,8 miliarda złotych. Mimo że jest to najniższy wynik sprzedaży w tym roku to warto zauważyć, że napływ środków do funduszy detalicznych był wyższy niż w czerwcu.

W ubiegłym miesiącu fundusze detaliczne zyskały niemal miliard złotych. Saldo wypłat i wpłat do funduszy nie detalicznych było jednak ujemne i wynosiło -100 milionów złotych. Jeżeli chodzi o fundusze skierowane do szerokiego grona odbiorców, w lipcu najwięcej zyskały fundusze akcyjne. Nowy kapitał był przeznaczony na akcje krajowe jak i zagraniczne. Jest to związane z polepszającą się sytuacją Giełdy Papierów Wartościowych oraz hossy, która trwa na giełdach rynków rozwiniętych.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię