FUNDUSZ RAIFFEISEN SFIO PARASOLOWY

FUNDUSZ RAIFFEISEN SFIO PARASOLOWY to oferta dla osób poszukujących dobrego sposobu na inwestowanie i pomnażanie swoich pieniędzy. Fundusz oferowany przez bank zarządzany jest przez specjalistów, co daje inwestorom gwarancję profesjonalnego podejścia do inwestycji. Zarządzający aktywnie działają na rzecz uzyskania jak największych zysków oraz zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego. Ważna jest również aktywna alokacja środków.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie na bieżąco decydują, w co (w jakie klasy aktywów) zainwestować powierzone środki tak by w danym momencie uzyskać największy możliwi zysk. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie zmian w koniunkturze na korzyść inwestora. W przypadku omawianych funduszy brak jest benchmarków. Stosowane są stawki referencyjne. Nadrzędnym celem zarządzania opisywanymi funduszami jest takie gospodarowanie ryzykiem by jak najskuteczniej uniknąć jakichkolwiek strat. Raiffeisen SFIO Parasolowy składa się z czterech subfunduszy. (Źródło: Raiffeisen Polbank)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię