Finanse polskich gospodarstw

Lokaty bankowe to jedna z form powiększania posiadanego kapitału. Stanowią też jedno z rozwiązań w planie zabezpieczenia swojej przyszłości finansowej. Jak wiemy sytuacja na rynku lokat nie jest zbyt ciekawa. Jednak by w ogóle myśleć o założeniu lokaty należy posiadać tak zwany wolny kapitał. Jak wygląda sytuacja polskich gospodarstw domowych, jeżeli chodzi o finanse? Allianz przeprowadził badania aktyw finansowych brutto, jakimi dysponują właśnie gospodarstwa domowe. W omówieniu czwartej edycji Raportu Światowego Dobrobytu możemy przeczytać miedzy innymi:

“W Polsce wzrost aktywów finansowych był w zeszłym roku imponujący, ich wartość brutto wzrosła o 9,8 %, co było wynikiem wzrostu aktywów ubezpieczeniowych i emerytalnych (o 17,0%)” oraz “Ponadto gwałtowny wzrost prywatnych zobowiązań obserwowany w poprzednich latach w końcu zatrzymał się ( 0,7% w 2012 r.). W rezultacie aktywa finansowe netto wzrosły w imponującym tempie 17,2 %, stawiając Polskę na szczycie rankingu w swoim regionie”.


Jednocześnie są w nim zawarte i takie informacji: “Jednak długoterminowe analizy pokazują Polskę w niezbyt korzystnym świetle: wartość aktywów finansowych netto na mieszkańca zwiększyła się w ciągu ostatnich pięciu lat tylko o 8,0 % – bliżej dolnej niż górnej granicy zestawienia regionalnego.”

ranking lokat

Dodaj swoją opinię