European Structured Products & Derivatives Awards

European Structured Products & Derivatives Awards – właśnie w tym rankingu Bank Millennium zajął pierwsze miejsce. Dokładnie rzecz biorąc w kategorii Najlepszy dystrybutor w Polsce. Oznacza to, że ten własnej bank uznano za najlepszego dystrybutora produktów strukturyzowanych w naszym kraju. O produktach strukturyzowanych i ich dystrybucji wypowiada się Agnieszka Chorążewska – Wojtiuk, Dyrektor Wydziału Produktów i Procesów Inwestycyjnych w Banku Millennium:

“Produkty strukturyzowane dają możliwość pośredniego inwestowania na rynkach walutowych, akcji, surowców itp., uzależniając potencjalny zysk od ceny wybranego aktywa bazowego. Przy założeniu spełnienia się określonego warunku, uzyskana stopa zwrotu ma szansę być wyższa niż odsetki z klasycznej lokaty bankowej, jednocześnie zainwestowany kapitał jest gwarantowany w 100% w terminie zapadalności. W obliczu spadających stóp procentowych, produkty strukturyzowane mogą okazać się interesującą alternatywą dla części klientów, którzy chcieliby partycypować w inwestycjach na rynkach kapitałowych, ale nie akceptują przy tym ryzyka spadku wartości zainwestowanego kapitału.” (Źródło: Bank Millennium, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię