energoLOKATA 3M PLUS z nowym oprocentowaniem

EnergoLOKATA 3M PLUS to jeden z produktów w ofercie depozytowej przygotowanej przez neoBANK. Podobnie jak w przypadku kilku innych lokat, tak również i tu zostały wprowadzone nowe warunki lokowania środków. Dokładnie rzecz biorąc chodzi tu o zmianę stawek oprocentowania. Nowe tabele oprocentowania lokat weszły w życie 7 października 2015 roku. Po zmianach nowe lokaty (zakładane obecnie) będą procentowane na poziomie 3,1% w skali roku. Omawiana energoLOKATA 3M PLUS to depozyt przewidziany na trzy miesiące.

Oprocentowanie w przypadku tego produktu jest stałe. Każdy klient spełniający warunki zadane przez bank może założyć dowolną liczbę lokat. Jednak suma wartości wszystkich lokat założonych przez jednego klienta nie może przekroczyć kwoty 1 miliona złotych. Do założenia pojedynczego depozytu potrzebna jest kwota minimum 1 tysiąc zł. Z tego typu depozytu mogą skorzystać nowi klienci oddziału onLINE neoBANKU. Na stronie banku można znaleźć więcej szczegółów dotyczących oferty (również innych produktów bankowych).


ranking lokat

Dodaj swoją opinię