eLokata24 w SK Bank

Jednym z ciekawych produktów dostępnych w ofercie SK Banku jest eLokara24. Można ją założyć bez wychodzenia z domu – przez Internet. Bank nie wymaga od klientów zakładania konta osobistego (rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego). Minimalna kwota potrzebna do założenia depozytu to 3 tysiące złotych. Oprocentowanie zależy od wybranego czasu trwania lokaty. W przypadku lokaty na 6 miesięcy oprocentowanie wynosi 3,65%, lokaty na 12 miesięcy (oferta dla nowożeńców) oprocentowanie wynosi 4,5%, a w przypadku lokaty na 13 miesięcy oprocentowanie wynosi 4%.

Każdy klient ma prawo założyć dowolną liczbę lokat. Nie ma również ograniczeń, co do maksymalnej kwoty depozytu. Depozyt można założyć za pośrednictwem formularza internetowego. Do jego wypełnienia potrzebne będą numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres korespondencyjny (w przypadku, gdy klient chce dostawać korespondencję na inny adres niż adres zamieszkania, zameldowania) i numer rachunku bankowego, z którego zostaną przelane pieniądze na eLokatę24. (Źródło: SK Bank)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię