EKOlokata Plus z najwyższym oprocentowaniem

Bank Ochrony Środowiska oferuje na swojej EKOlokacie Plus jedno z wyższych oprocentowań na obecnym rynku lokat krótko– i długoterminowych. Każdy klient, który utrzyma na swoim koncie osobistym comiesięczne saldo w wysokości minimum 10% kwoty lokaty oraz dokona transakcji bezgotówkowych kartą debetową o wartości co najmniej 300 złotych, otrzyma standardową stawkę 2% w skali miesiąca.

Co więcej, Bankt Ochrony Środowiska na swojej EKOlokacie Plus przewiduje także bonus w wysokości 0,5 punktu procentowego. Na dodatkową premię załapie się aktywny klient, który w przypadku posiadania rachunku osobistego zapewni wpływy wynagrodzenia w wysokości minimum tysiąca złotych. Aby skorzystać z bonusu musi dodatkowo wyrazić zgodę marketingową. Minimalna kwota ulokowana na lokacie wynosi tysiąc złotych. BOŚ Bank nie wyznacza zaś górnej granicy.


BOŚ Bank jest jednym z banków, który oferuje dosyć dobre oprocentowane lokaty, szczególnie dla nowych środków i jednocześnie aktywnych klientów. Kilka dni temu BOŚ Bank zmodyfikował ofertę swoich lokat, wprowadził nowe propozycje i nowe zasady. Pojawiły się w szczególności: EKOlokata Plus, Zyskowna, Rentowna oraz na Dobry Początek.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię