Dynamiczny i Pracujący

Dynamiczny i Pracujący to nazwy dwóch nowych pakietów inwestycyjnych Deutsche Bank Polska. W skład każdego z nich wchodzą wysokooprocentowane lokaty oraz fundusze inwestycyjne. W przypadku pakietu Pracującego połowa środków trafia na lokatę trzymiesięczną oprocentowaną na 4% w skali roku, a druga na fundusze inwestycyjne. Pakiet Dynamiczny oferuje lokatę trzymiesięczną oprocentowaną na poziomie 8% w skali roku oraz fundusze inwestycyjne. W tym przypadku na depozyt może trafić 25% zainwestowanych środków.

Na temat nowej oferty wypowiada się Monika Szlosek, Dyrektor Produktów Detalicznych i Inwestycyjnych Deutsche Bank: “Z badań Deutsche Bank wynika, że główną motywacją Polaków do inwestowania w fundusze jest chęć uzyskania zysku wyższego niż na lokacie. Nasza oferta, która łączy w sobie zalety atrakcyjnie oprocentowanej lokaty z funduszami, z jednej strony pomaga dywersyfikować oszczędności, z drugiej stanowi impuls do aktywnego inwestowania środków w dłuższym terminie. Jest to istotne, gdy oczekujemy potencjalnie wyższych zwrotów niż tylko w przypadku depozytów. Atrakcyjne oprocentowanie lokaty w pakietach stanowi zachętę do wypróbowania możliwości, jakie dają fundusze, które powinny stanowić składową długoterminowych portfeli inwestycyjnych.” (Źródło: Deutsche Bank Polska, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię