Wyższe oprocentowanie lokat w eurobanku

Od 30 maja 2016 roku eurobank podnosi oprocentowanie lokat terminowych o oprocentowaniu stałym. Wartość depozytów dwudziestoczteromiesięcznych i trzydziestosześciomiesięcznych będzie wyższa o 0,45 punku procentowego, a depozytu czterdziestoośmiomiesięcznego o 0,3 punktu procentowego. Lokaty o oprocentowaniu stałym są skierowane do osób, którym zależy na bezpiecznych rozwiązaniach finansowych. Aby otworzyć lokatę w eurobanku wystarczy zobowiązać się do zapewniania minimalnego wkładu w wysokości 200 złotych. Wniosek o jej otwarcie można złożyć w dowolnym oddziale Banku lub za pośrednictwem bankowości internetowej.

Zmianie uległy stawki oprocentowania dla nowo otwartych i odnawiających się lokat o oprocentowaniu stałym zakładanym na okres 24, 36 i 48 miesięcy. Obecnie oprocentowanie pierwszej z wymienionych wynosi od 2,2 do 2,5%, drugiej od 2,25 do 2,55%, a trzecia zaś od 2,3 do 2,6%. Zapewniają one atrakcyjne oprocentowanie zarówno po zakończeniu depozytu, jak i w przypadku przedterminowego zerwania umowy po upływie pierwszego miesiąca jego trwania. Wysokość oprocentowania lokat wycofanych w okresie do 12 miesięcy wynosi 1%, a do 24 miesięcy – 1,5%.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię