Gdzie dodatkowe opłaty za prowadzenie lokaty?

Większość banków nie pobiera dodatkowych opłat za przechowywanie pieniędzy na kontach oszczędnościowych. Z niektórymi jednak należy uregulować odpowiednie kwoty za prowadzenie takich rachunków. Wśród nich znajdują się PKO Bank Polski, Citi Handlowy i Toyota Bank. W pierwszym z nich opłata taka jest obowiązkowa, dwa pozostałe dają możliwość jej uniknięcia pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań. Od sierpnia do banków, które pobierają dodatkowe opłaty za posiadanie konta oszczędnościowego, dołączy też BZ WBK.

Będzie on pobierał złotówkę opłaty co miesiąc za prowadzenie rachunku. BZ WBK gwarantuje oprocentowanie w wysokości 0,51%, jeśli na koncie zdeponowanych jest 50 tysięcy złotych. Podobnie jest w przypadku Banku PKO BP, gdzie za obsługę konta oszczędnościowego należy zapłacić złotówkę miesięcznie. Wysokość oprocentowania kwoty do 10 tysięcy złotych wynosi 0,30%, a do 50 tysięcy złotych 0,35%. Citi Handlowy zaś oferuje oprocentowanie 1,5% do kwoty 20 tysięcy złotych. Powyżej tej wartości spada ono o 0,10. Konto oszczędnościowe prowadzone jest tu tylko wtedy, gdy klient posiada również ROR, na który wpływa co najmniej 3 tysiące złotych miesięcznie. W przeciwnym wypadku opłata za oszczędzanie wynosi 15 złotych. Najwyższą opłatę pobiera Toyota Bank – 30 złotych za prowadzenie konta oszczędnościowego.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię