Depozyt a Vista

Depozyt bankowy to powierzenie na podstawie odpowiedniej umowy środków finansowych bankowi. Za ulokowanie pieniędzy bank może wypłacać deponentowi wynagrodzenie w postaci odsetek. Ich wysokość może być uzależniona od zadeklarowanej długości trwania depozytu, stóp procentowych czy wielkości kapitału. W zamian za odsetki bank uzyskuje dostęp do kapitału zgromadzonego na rachunku (może go inwestować, udzielać na jego podstawie kredytów, itp.).

Podstawowe typy depozytów bankowych:
  • Depozyt terminowy – lokata terminowa. Klient powierza bankowi pieniądze na określony czas w zamian otrzymując odsetki. W czasie trwania depozytu deponent nie ma dostępu do kapitału. Uzyskuje go po zakończeniu lokaty.
  • Depozyt a Vista – depozyt na żądanie. Środki transakcyjne gromadzone na rachunkach bieżących i pomocniczych. Deponent może nimi dysponować dowolnie, w każdej chwili. Oprocentowanie takiego depozytu jest niskie lub zerowe.


Podstawowe cechy depozytu a’Vista:
  • Nieokreślony czas depozytu – środki finansowe zdeponowane są w banku na czas nieokreślony. Klient może je w dowolnej chwili wycofać bez utraty odsetek.
  • Dostęp do środków – klient ma w każdej chwili dostęp do środków zgromadzonych na depozycie. Może zarówno wypłacać jak i wpłacać pieniądze.
  • Niskie oprocentowanie – z racji dowolności w dysponowaniu środkami oprocentowanie depozytów a Vista jest z reguły niskie lub wręcz zerowe.

Kto może posiadać depozyt a Vista:
  • Gospodarstwa domowe – gromadzą pieniądze na rachunkach bieżących, które przyjmują postać rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (ROR). Takie rachunki zapewniają stały dostęp do pieniędzy. Używane są do codziennych rozliczeń, opłacania rachunków, zakupów, itp. Środki zgromadzone na ROR-ach są zazwyczaj nisko oprocentowane, dlatego nie sprawdzają się na dłuższą metę, jako rachunki oszczędnościowe. Wpłaty na rachunki a Vista mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (podobnie wypłaty).
  • Podmioty gospodarcze – środki zgromadzone na depozytach stanowią pieniądz transakcyjny przedsiębiorstwa (podobnie jak w przypadku gospodarstw domowych). Podmioty gospodarcze mogą nimi dowolnie dysponować. Rachunki tego typu służą do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Korzyści, jakie czerpią banki z depozytów na żądanie (a Vista)

Depozyty a’Vista są dla ich posiadaczy bardzo wygodnym rozwiązaniem. W odróżnieniu od lokat terminowych nie ma tu ograniczeń w dysponowaniu zgromadzonymi środkami (wpłaty i wypłaty). Banki również czerpią z takich rachunków korzyści. Mimo że nie stanowią one takiej gwarancji kapitału jak lokaty terminowe to i tak w dużej mierze dają bankom dostęp do środków, które mogą przeznaczać na inwestycje, kredyty, itp. Zaletą jest tu niski koszt wynikający z niskiego lub wręcz zerowego oprocentowania depozytów na żądanie.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię