Definicja lokaty

Lokata bankowa zwana również depozytem bankowym to pewna suma pieniędzy, jaką klient przekazuje bankowi w depozyt na podstawie odpowiedniej umowy. Jest to forma inwestycji, ponieważ klient składając w banku depozyt otrzymuje w zamian określone odsetki. W tym kontekście wspomniane odsetki są niejako wynagrodzeniem dla klienta za to, że bank może dysponować jego pieniędzmi i również na nich zarabiać.

Z historycznego punktu widzenia pierwsze lokaty polegały na deponowaniu w bankach weneckich złota. W zamian właściciel złota otrzymywał dokument potwierdzający ilość zdeponowanego kruszcu. Można to uważać za pierwszy krok w kierunki pieniędzy papierowych. Wróćmy jednak do współczesnych lokat. Wspomnieliśmy, że banki w czasie trwania lokaty mogą dysponować pieniędzmi klienta. Duża część takowych inwestycji to kredyty, których banki udzielają swoim klientom. Zysk banku to różnica pomiędzy oprocentowaniem kredytu, a oprocentowaniem lokaty.


Oczywiście kredyty to nie wszystko. Banki również w inny sposób mogą inwestować pieniądze klientów zgromadzone na lokatach. Do tego typu form inwestowania można zaliczyć miedzy innymi obligacje skarbowe czy też akcje spółek giełdowych. W związku z tym, iż lokaty bankowe odgrywają dość znaczącą rolę na rynku finansowym i ogólnie rzecz biorąc w gospodarce powstał Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Lokaty w bankach zarejestrowanych na terenie naszego kraju objęte są gwarancją takowego funduszu. Warto również wspomnieć na koniec, iż wyróżniamy szereg różnego typu lokat bankowych, co sprawia, że każdy zainteresowany może odnaleźć coś dla siebie.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię