Decyzja w sprawie stóp procentowych

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o wysokości stóp procentowych. Tak jak wszyscy się spodziewali stopy pozostały niezmienione. Stopa referencyjna NBP nadal wynosić będzie 2,5% w skali roku. Pozostałe stopy również nie uległy zmianie (depozytowa 1%, redyskonta weksli 2,75%, a lombardowa 4%). Ogłoszenie takiej decyzji było formalnością z racji licznych, wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli rady. Nikt chyba nawet się nie łudził, że możemy mieć do czynienia z inną decyzją.

Co na to ekonomiści? Badania wykazują, że większość oczekuje podwyżki stóp procentowych w 2014 roku. Są jednak podzieleni, jeżeli chodzi o liczbę korekt. Część twierdzi, że będzie to jedna, a część, że dwie podwyżki. Eksperci przewidują, że podwyżki nastąpią najprawdopodobniej pod koniec roku, we wrześniu i listopadzie. Czy tak będzie rzeczywiście? Wiele wskazuje na to, że prognozy ekspertów się sprawdzą. Choć są i tacy (o czym już wspominaliśmy), którzy podwyżki przewidują dopiero na początek 2015 roku.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię