db Polisa

Jedną z ofert depozytowych (inwestycyjnych) Deutsche Bank jest db Polisa. Jest to połączenie lokaty bankowej i ubezpieczenia na życie i dożycie. Deutsche Bank Polska S.A. współpracuje w tym przypadku z AXA Życie Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oraz Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. Polisę można odnowić podpisując nową umowę ubezpieczeniową po zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli klient zrezygnuje z ochrony przez zakończeniem trwania umowy otrzyma zwrot wpłaconej składki.

Minimalna kwota potrzebna do wykupienia db Polisy to 5 tysięcy zł. Bank nie nakłada natomiast górnych ograniczeń wpłacanej kwoty. Ochrona ubezpieczeniowa przewidziana jest na 6 lub 12 miesięcy. Do skorzystania z oferty nie są wymagane badania lekarskie. Oferta skierowana jest do osób fizycznych – rezydentów, którzy ukończyli 18 lat (w momencie wpłaty). Niestety w tym momencie db Polisa nie jest dostępna w sprzedaży. (Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię