db Lokata Inwestycyjna Stabilny Złoty III

Lokata Inwestycyjna Stabilny Złoty III to kolejna odsłona produktów strukturyzowanych przygotowanych przez Deutsche Bank. To, jaki zysk będzie można osiągnąć na lokacie zależy od kształtowania się kursu USD/PLN. Lokata potrwa rok, a bank oferuje stuprocentową gwarancję kapitału na koniec okresu inwestycyjnego. Subskrypcja będzie prowadzona w oddziałach banku do 29 lipca 2015 roku. Na temat oferty i prognoz rynkowych wypowiada się Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny z Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska:

“Za prognozą stabilizacji złotego w stosunku do USD przemawia kilka czynników. W Polsce mamy do czynienia z utrzymującym się stabilnym wzrostem gospodarczym. Dynamika PKB, która w I kwartale 2015 r. wyniosła 3,6% r/r. wraz z przeprowadzoną w I kwartale br. obniżką stóp procentowych oraz pewnym odreagowaniem cen surowców energetycznych, powinny ograniczać ryzyko utrzymywania się deflacji w średnim terminie (wskaźnik inflacji CPI za maj wyniósł -0,9% r/r). Popyt na polskie obligacje dzięki ich wyraźnie wyższym rentownościom w stosunku do obligacji stabilnych krajów strefy euro, a pomimo – zgodnie z deklaracjami RPP – zakończenia procesu obniżek stóp procentowych w bieżącym cyklu, powinien pozostać stabilny również ze strony inwestorów zagranicznych. Dodatkowo czynnikiem stabilizującym przed gwałtownym odpływem kapitału, powinien być stan polskiej koniunktury, która pozytywnie wyróżnia się na tle gospodarek Europy. Wzrost gospodarczy w Polsce może być dodatkowo wspierany przez wyższą konsumpcję wewnętrzną.”


ranking lokat

Dodaj swoją opinię