db Lokata Inwestycyjna Polski Potencjał III

Rozpoczęła się trzecia subskrypcja lokat inwestycyjnych Polski Potencjał. Wyniki db Lokaty Inwestycyjnej Polski Potencjał III uzależnione będą od kursu EUR/PLN. Lokatę przewidziano na 12 miesięcy. Bank oferuje 100% gwarancję kapitał (na dzień zapadalności lokaty). Oprocentowanie produktu strukturyzowanego może sięgnąć 5,04% w skali całego okresu inwestycyjnego. Minimalna kwota potrzebna do inwestycji to 1 tysiąc zł. Subskrypcja potrwa do 28 stycznia 2015 roku. O nowych lokatach wypowiada się Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny z Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska:

“W związku z uruchomieniem nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020, Polska w ramach wszystkich działań pozyska kwotę około 105,8 mld EUR, która w konsekwencji może trafić na rynek walutowy. Impuls ten może mieć wpływ na kształtowanie się trendów walutowych analogicznie, jak miało to miejsce w przypadku poprzedniej perspektywy, która przyczyniła się do silnego umocnienia PLN w stosunku do EUR w latach 2007-2008. Za prognozą umacniania się złotego w stosunku do euro przemawiają także inne czynniki. Mimo obniżek stóp procentowych realne stopy w Polsce są nadal jednymi z najwyższych na świecie. Ta sytuacja może przyczyniać się w dalszym ciągu do zainteresowania inwestorów zagranicznych polskimi obligacjami skarbowymi, powodując napływ kapitału, a w konsekwencji umacnianie się złotego.” (Źródło: Deutsche Bank Polska, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię