db Gwarancja Medyczna Elita

Jednym z najnowszych produktów inwestycyjno ubezpieczeniowych oferowanych przez Deutsche Bank Polska S.A jest db Gwarancja Medyczna Elita. Jest to produkt przewidziany na trzy lata. Deutsche Bank Polska S.A przygotował go we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. W przypadku tej inwestycji zysk będzie uzależniony od notować sześciu spółek, liderów światowego przemysłu branży medycznej. Mowa tu o następujących spółkach: Novartis AG, AbbVie Inc, Roche, AstraZeneca PLC, Bayer AG, Gilead Sciences.

Specjaliści banku zwrócili uwagę na tego typu rozwiązanie, ponieważ branża medyczna jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Inwestycje w spółki z tego sektora mogą przynieść klientom poważne zyski. Warto również zwrócić uwagę na gwarancje kapitału – “przy 95% gwarancji składki zainwestowanej na koniec okresu ubezpieczenia współczynnik partycypacji wyniesie 100%.” Z punktu widzenia prawnego omawiany produkt jest indywidualnym ubezpieczeniem na życie i dożycie. Subskrypcja inwestycji będzie prowadzona do 27 lipca 2015 roku. Minimalna kwot potrzebna do inwestycji to 2 tysiące zł.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię