Po czym poznać dobrą lokatę?

Obecnie na rynku usług bankowych dostępnych jest wiele lokat na różnych warunkach. Dobra lokata może okazać się pewnym źródłem dochodu. Po czym jednak poznać, iż jest ona najodpowiedniejsza? Najistotniejszą kwestią będzie wysokość jej oprocentowania. Na lokatę wpłaca się określoną sumę pieniędzy na ustalony czas. Po upłynięciu terminu deponowania gotówki zainwestowaną kwotę oraz odsetki odbiera się od banku. Oznacza to zatem, że o tym, jak wysoką kwotę z powrotem klient otrzyma, decyduje wysokość oprocentowania i wpłacona pula pieniędzy. Im obie te pozycje są wyższe, tym dają większy zysk.

Lokaty mogą mieć stałe lub zmienne oprocentowanie. W pierwszym przypadku dają one pewny i z góry ustalony zysk. W drugim natomiast ciężko przewidzieć, jaką sumę pieniędzy klient otrzyma z powrotem. Lokaty różnią się jednak nie tylko pod względem oprocentowania. Mogą być one bowiem odnawialne lub jednorazowe. Pierwsza z nich ponawia swój cykl po upłynięciu określonego wcześniej czasu deponowania pieniędzy. Odsetki jednak zostają wypłacone inwestorowi po tym okresie. W przypadku tej drugiej, po zakończeniu terminu zostaje ona zamknięta, a cała suma pieniędzy zwrócona jej posiadaczowi. Wysoką sumę pieniędzy warto jest jednak wpłacić na lokatę odnawialną, bo może ona dać wyższy zysk. Warto skorzystać z kalkulatora lokat bankowych, gdzie po podaniu danych dotyczących między innymi wysokości kwoty i czasu deponowania, można otrzymać listą najodpowiedniejszych w danym przypadku ofert.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię