Czym jest lokata strukturyzowana?

Połączenie lokaty, inwestycji i ubezpieczenia zaczęto nazywać lokatą ustrukturyzowaną. Marketingowo jest to partycypacja w zyskach z inwestycji przy zachowaniu 100% ochrony kapitału. Banki, które dają możliwość otworzenia takiej lokaty, kierują ją do osób lubiących bezpieczeństwo inwestycji i chcących więcej zyskać na lokatach bankowych. Generalnie rzecz biorąc, jest to instrument finansowy złożony z przynajmniej dwóch innych podmiotów z zakresu oszczędności i inwestycji. Większość kapitału (70–90%) z reguły przeznaczane jest na lokowanie w bezpieczne instrumenty, na przykład obligacje skarbowe, pozostałe zaś w produkty o przewidywanym zysku, lecz większym ryzyku.

Cechami wyróżniającymi lokatę ustrukturyzowaną powinny być między innymi: pełna lub częściowa ochrona kapitału (gwarancja zysku na koniec inwestycji od banku), a także wyraźnie zaznaczony czas trwania inwestycji. Określa się też formułę wyliczania stopy zwrotu oraz ewentualne warunki jej uzyskania. W lokatę strukturyzowaną wbudowany jest instrument pochodny, co oznacza, że bank inwestuje w część ryzykowną całości. Najpopularniejszymi z lokat inwestycyjnych są: kursy walutowe, indeksy giełdowe czy surowce i metale szlachetne. Każda lokata strukturyzowana opiera się o z góry ustaloną strategię.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię