Czy nawyk oszczędzania wynosimy z domu?

O osobach, które urodziły się w latach 1980–2000, mówi się generacja Y. Jak się okazuje młode pokolenie powiela wzorce zachowań rodziców dotyczące oszczędzania. Wyniki Badania Zamożności Gospodarstw Domowych Narodowego Banku Polskiego pokazały postawy inwestycyjne w poszczególnych rocznikach. Jak się okazuje właśnie generacja Y najchętniej trzymaj pieniądze na lokacie bankowej, bo aż 88,5% tej społeczności. Poprzednie pokolenie – X, czyli osoby z lat 1972-1980, lecz posiada 87,1% osób odkładających na lokacie.

Analogiczny odsetek deponentów w kolejnej grupie wiekowej, czyli wśród roczników 1952-1971 wynosi 84,7%. Wskazuje to na rosnącą tendencję do oszczędzania w banku. Roczniki najstarsze są najmniej zasobne finansowo. Aktywa finansowe ma 81,1% 65-latków, a 91,9% w generacji X. Wskazuje to na sukces finansowy pokolenia najmłodszych, aktywnych zawodowo roczników. Pokolenie Y zarabia lepiej niż rodzice czy dziadkowie, to ogólny poziom majętności jego przedstawicieli jest mniejszy, niż w najstarszych rocznikach. Największy odsetek posiadaczy lokat jest w grupie 35–40-latków. Zachowawczość w podejściu do zarządzania finansami, którą kolejne pokolenia powielają w swoich przyzwyczajeniach finansowych ogranicza możliwość osiągnięcia potencjalnie wysokich zwrotów. Eksperci BGŻOptima obliczyli, jak regularne pomnażanie chociażby niewielkich kwot z wykorzystaniem narzędzi rynku kapitałowego może zaowocować na przyszłość.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię