Cyfrowa Potęga

Cyfrowa Potęga to dwuletnie ubezpieczenie strukturyzowane przygotowane przez Raiffeisen Polbank we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Zysk może sięgnąć nawet 17%. Podstawą inwestycji jest koszyk sześciu spółek branży informatycznej. Mowa tu o takich światowych gigantach jak: Apple Inc., Seagate Technology PLC, 3D Systems Corp., Facebook Inc., Nvidia Corp., Yahoo! Inc. To ile finalnie posiadacz ubezpieczenia zarobi będzie zależało od średniej stopy zwrotu wszystkich spółek koszyka na koniec okresu ubezpieczenia. Stopa zwrotu będzie liczona na podstawie następujących kryteriów:

Jeżeli na koniec ubezpieczenia stopa zwrotu danej spółki będzie równa 0 lub wyższa do obliczenia średniej dla całego koszyka w przypadku tej spółki będzie brana wartość 17%. Jeżeli na koniec okresu ubezpieczenia stopa zwrotu będzie poniżej zera, do obliczenia średniej stopy brana będzie dla tej spółki jej rzeczywista stopa zwrotu. Średnia stopa zwrotu to średnia arytmetyczna stóp zwrotu wszystkich spółek zdefiniowanych przez powyższe reguły. Jeżeli wyliczona w ten sposób średnia będzie równa 0 lub wyższa do takowej stopy zwrotu doliczony będzie dodatkowy bonus w wysokości 5%. Zysk będzie doliczony do sumy ubezpieczenia, której wartość wynosi 95% wpłaconej składki. Oferta będzie ważna do 31 lipca 2014 roku. (Źródło: Raiffeisen Polbank, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię