Co wpływa na zysk z lokaty?

Decydując się na oszczędzanie na lokacie, głównie kierujemy się chęcią wypracowania zysku. Największe znaczenie ma jego wysokość. Warto więc poznać czynniki, które wpływają na jego poziom, aby deponowanie środków pozwoliło powiększać gromadzony kapitał. Polacy mając coraz większą świadomość znaczenia gromadzenia oszczędności. Wybierają przy tym głównie lokaty, widząc w przede wszystkim bezpieczeństwo gromadzonego kapitału. Warto jednak pamiętać, że zysk z lokat to nie tylko oprocentowanie.

Wysokość wypracowanych z lokat zysków to przede wszystkim kwestia wysokości oprocentowania. Im jest ono wyższe, tym lokata bardziej opłacalna. Jednak nie jest to jedyny wyznacznik atrakcyjności oferty. Należy zwracać uwagę również na inne czynniki. Na wysokość zysków w sposób pośredni wpływa czas trwania umowy. Im jest ona dłuższa, tym finalnie istnieją większe szansę na wypracowanie wyższej kwoty odsetek. Wiele banków oferuje dobre warunki lokaty, jednak pod pewnymi warunkami. Do najczęstszych należy konieczność jednoczesnego otwarcia konta osobistego. Jeśli opłaty za jego prowadzenie i inne usługi z nim związane nie przekroczą wysokości odsetek, z takiej oferty można wówczas skorzystać. Warto mieć świadomość, że każdy bank ustala własną politykę związaną z oprocentowaniem lokat, dlatego dobrze jest dokonać analizy poszczególnych produktów.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię