Co oprócz depozytów terminowych?

Banki niestety nie oferują dużo osobom, które nie chcą trzymać pieniędzy na niskooprocentowanych depozytach terminowych. Obecnie oferują one maksymalnie 2% w skali roku i to z reguły w ramach promocji przez kilka pierwszych miesięcy. Potem oprocentowania spada, nierzadko do nawet mniej niż 1%. Klienci szukający wyższych zysków mogą zainteresować się lokatami połączonymi z inwestycjami w fundusze. Z reguły działa to tak, że lokata bankowa, która jest wysokooprocentowana, skończy się po trzech miesiącach, odsetki zostaną wypłacone, lecz inwestycja w fundusze powinna dalej trwać, przynosząc zyski.

Przy wyborze lokaty z funduszem nie należy się kierować wysokością oprocentowania lokaty, ale atrakcyjnością części inwestycyjnej. Szanse na wyższe odsetki, a czasem niższe opłaty stwarzają programy inwestycyjne oferowane pod różnymi nazwami. Większość banków posiada takie w swoich ofertach, z reguły jednak jest to jedna propozycja Za pośrednictwem banków można także inwestować w złoto. Są to zarówno złote sztabki, jaki i monety, a nawet diamenty. Swoją uwagę można także skupić na obligacjach komercyjnych czy papierach dłużnych emitowanych przez różne firmy.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię