Cechy lokat

Każdy rodzaj lokaty posiada zarówno cech wspólne z innymi lokatami jak i cechy charakterystyczne, które stanowią o odrębności danej formy lokowania pieniędzy od innych form. W niniejszym artykule zajmiemy się kilkoma cechami, które dość ogólnie (w większości przypadków) charakteryzują lokaty bankowe zwane również depozytami. Mowa tutaj na przykład o takich sprawach jak oprocentowanie czy też kapitalizacja odsetek. Przejdźmy jednak do konkretów.

Pierwszą ważną cechą, na którą warto zwrócić uwagę jest okres zapadalności lokaty. Innymi słowy jest to czas trwania lokaty (czas, gdy pieniądze będą do dyspozycji banku, a dla klienta niejako zamrożone). Jest to cecha lokaty, na którą warto zwrócić uwagę, ponieważ wcześniejsza wypłata pieniędzy z lokaty (przed upływem terminu zapadalności) może się wiązać z utratą części lub też całości odsetek. Takowe zerwanie umowy, a dokładnie konsekwencje tego czynu stanowią kolejną ważną cechę każdej lokaty. Podpisując konkretną umowę z danym bankiem warto, więc zapoznać się z konsekwencjami, jakie przewiduje bank w przypadku wcześniejszej wypłaty. Może to być wspomniana utrata odsetek, ale również inne dodatkowe opłaty takie jak kary umowne czy różne opłaty manipulacyjne.


Idąc dalej niezmiernie ważną cechą lokaty jest tak zwana kapitalizacja odsetek. Przez kapitalizację odsetek rozumiemy dopisanie uzyskanych w pewnym okresie odsetek do kapitału. Po takiej operacji pierwotny kapitał zwiększa się o sumę wypracowanych odsetek, a co za tym idzie w kolejnym okresie większa suma pieniędzy generuje dla klienta zysk. Banki w zależności od typu lokaty przeprowadzają takową kapitalizację po upływie różnych okresów. Jak nie trudno się domyśleć dla klienta najkorzystniejszym rozwiązaniem jest jak najczęstsza kapitalizacja.

Na koniec należy wspomnieć cechę, która najbardziej interesuje konsumentów. Mowa tutaj oczywiście o oprocentowaniu lokat. To właśnie oprocentowanie w największym stopniu wpływa na to ile dana osoba zarobi na takiej lokacie. Należy jednak uwzględnić w tym przypadku różnicę pomiędzy oprocentowaniem nominalnym, a oprocentowaniem realnym. Oprocentowanie nominale nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki, który wynosi 19 %. Oprocentowanie realne natomiast uwzględnia takowy podatek i definiuje przez to rzeczywisty zysk na lokacie.

Należy również zwrócić uwagę na poziom inflacji. Zgodnie z najprostszą definicją inflacja to wzrost cen produktów, usług itp. w czasie. Niestety w niektórych przypadkach może się okazać, że poziom inflacji będzie zbliżony do oprocentowania lokaty, co spowoduje, że realny zysk na danej lokacie będzie z znikomy lub wręcz zerowy.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię