BZ WBK połączy się z Santander Consumer Bank

Bank Zachodni WBK wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zgody na włączenie Santander Consumer Bank w struktury swojej grupy kapitałowej. Jeżeli komisja udzieli takowej zgody Santander Consumer Bank stanie się podmiotem zależnym od grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK. Dla samych klientów nie będzie to miało jednak większego znaczenia, jeżeli chodzi o zmianę działanie banków. Ten krok jest jednym ze zobowiązań Banco Santander, które było elementem postępowania o udzielenie zezwolenia na połączenie Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem.

Wtedy to Banco Santander zobowiązał się do uporządkowania działalności i struktury podmiotów zależnych od grupy Santander, działających na terenie naszego kraju. Chodziło między innymi właśnie o uczynienie Santander Consumer Bank podmiotem bezpośrednio zależnym od grupy BZ WBK. Po połączeniu BZ WBK umocni swoją trzecią pozycję wśród największych instytucji finansowych w Polsce. Aktywa grupy wzrosną o około 120 miliardów złotych, a liczba obsługiwanych klientów indywidualnych wzrośnie do 5,8 miliona.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię