BOŚ zmienia ofertę lokat

Bank Ochrony Środowiska wprowadził kilka zmian w swojej ofercie depozytowej. Zmianie uległo oprocentowanie EKOlokaty Korzystnej. Do oferty zostały dodane dwie nowe lokaty: EKOlokata urodzinowa i EKOlokata EUROzyskowna. W przypadku depozytu obecnego wcześniej w ofercie (EKOlokaty Korzystnej) oprocentowanie po zmianach wynosi 2,8% w skali roku dla nowych środków i 2,3% w skali roku dla starych środków. Jest to depozyt przewidziany na cztery miesiące. Jego oprocentowanie jest stałe.

Nowe lokaty różnią się od wspomnianej wyżej pod względem oprocentowania i długości trwania. EKOlokata urodzinowa została przewidziana na 25 miesięcy. EKOlokatę EUROzyskowną można założyć na 3, 6 lub 12 miesięcy. W przypadku pierwszej z wymienionych lokat minimalna kwota potrzebna do założenia depozytu wynosi 1 tysiąc zł, a w przypadku drugiej 100 euro. W obu przypadkach brak kwoty maksymalnej. Zachętą do korzystania z oferty EKOlokaty urodzinowej jest dodatkowy bonus w wysokości 0,25% kwoty lokaty (przyznawany po spełnieniu warunków nałożonych przez bank).


ranking lokat

Dodaj swoją opinię