Bardziej atrakcyjne lokaty progresywne

O tym, iż oprocentowanie lokat z racji obniżek stóp procentowych przez radę Polityki Pieniężnej topnieje niemal z dnia na dzień mówiliśmy już kilka razy. Spowodowało to, iż atrakcyjne stały się niektóre lokaty progresywne, które pod kątem ich rentowności wypierają tradycyjne lokaty. Warto zauważyć, iż lokaty progresywne znajdują się w ofercie większości banków. Czym takowe lokaty się charakteryzują?

Otóż wraz z kolejnym okresem oszczędzania wzrasta oprocentowanie takowych lokat. Przeważnie mamy tu do czynienia z okresami miesięcznymi rzadziej kwartalnymi. Zgodnie z zasadą lokaty progresywnej oprocentowanie rośnie, więc z każdym miesiącem, a w przypadku okresów kwartalnych, co trzy miesiące.


Jeszcze kilka miesięcy temu średnie oprocentowanie lokat progresywnych (w przypadku dotrzymania ich terminów) było niższe od oprocentowania lokat standardowych to obecnie zwłaszcza w kontekście dłuższych terminów lokaty progresywne mogą być bardziej rentowne od standardowych lokat. Warto jednak zauważyć, iż prawdziwym oprocentowaniem lokat progresywnych będzie średnia stawka oprocentowania w skali roku, a nie ta najwyższa, jaką zanotujemy.

Dlatego też eksperci proponują lokaty progresywne, jako sposób na przeczekanie ciężkich czasów, jakie nastały dla lokat standardowych. Muszą być one jednak oprocentowane według stawki stałej. Dobrym rozwiązaniem jest, więc założenie lokaty progresywnej w oczekiwaniu na poprawę koniunktury. Gdy to nastąpi możemy lokatę zerwać i przenieś pieniądze na inną bardziej opłacalną lokatę nie tracą tego, co do tej pory wypracowała nam lokata progresywna.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię