Banki zniechęcają oszczędzających

Jednym z podstaw działania banków jest gromadzenie i przechowywanie środków powierzonych im przez klientów. Mogą to robić za pomocą kont indywidualnych, rachunków oszczędnościowych czy na przykład lokat terminowych. Wydawać by się mogło, że zachęcanie do oszczędzania powinno być podstawą polityki bankowej, jeżeli chodzi o różnego typu konta oszczędnościowe. Jednak w przypadku IKE, czyli Indywidualnych Kont Emerytalnych jest inaczej. Banki tną oprocentowanie tego typu rachunków do tego stopnia, że na części z nich nie opłaca się już trzymać pieniędzy.

Jedną z form IKE jest właśnie konto oszczędnościowe. Różnica pomiędzy takim kontem, a tradycyjnym rachunkiem oszczędnościowym polega na tym, że zysk wypracowany przez IKE nie podlega podatkowi od zysków kapitałowych w przypadku, gdy wypłata następuje na emeryturze. Tak czy inaczej każda obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej owocuje kolejnymi cięciami oprocentowania na IKE. Co więcej w części banków oprocentowanie kont jest gorsze niż w przypadku lokat terminowych.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię