Bank BPS jako agent firm inwestycyjnych

Bank BPS S.A. rozpoczął właśnie w swoich wybranych oddziałach świadczenie usług maklerskich jako agent firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komisja Nadzoru Finansowego wpisała Bank do rejestru agentów firm inwestycyjnych. W związku z tym Bank musiał poszerzyć zakres swojej oferty, dodając do tej związanej z finansami zupełnie nowe propozycje. Obecnie gama świadczonych usług obejmuje przede wszystkim zawieranie i rozwiązywanie umów oraz podpisywanie aneksów do tych umów w zakresie świadczonych przez Dom Maklerski usług maklerskich.

Ponadto Bank zajmie się teraz także przyjmowaniem od osób, które chciałyby zawrzeć z Domem Maklerskim umowę, wypełnionych i podpisanych formularzy i ankiet zawierających informacje służące do oceny indywidualnej sytuacji Klienta i dokonywanie w imieniu Domu Maklerskiego oceny indywidualnej sytuacji Klienta. Do obowiązków Banku należeć będzie też przyjmowanie i obsługa zapisów na papiery wartościowe oferowane na rynku pierwotnym oraz przyjmowanie zleceń i dyspozycji związanych z obsługą wybranych funduszy inwestycyjnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A). Bank BPS będzie także udostępniać Klientom materiały analityczne i reklamowe Domu Maklerskiego.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię