Autolokacja w PKO BP

PKO BP oferuje klientom nowy produkt dający szansę na większy zysk z inwestycji poprzez rozłożone w czasie i stopniowe przesuwanie środków z lokaty do subfunduszu o zwiększonym potencjale zysku. Po przystąpieniu do programu wpłacone środki będą co miesiąc automatycznie przenoszone z dwunastomiesięcznej lokaty do wybranego subfunduszu. Nowy program inwestycyjny PKO Banku Polskiego jest skierowany do osób, które poszukują innowacyjnych, a zarazem prostych rozwiązań gromadzenia oszczędności. Ci, którzy nie chcą trudzić się kontrolowaniem stale zmieniającej się sytuacji na rynkach giełdowych, mogą więc skorzystać z mechanizmu uśredniania ceny zakupu akcji.


Program Inwestycyjny Autolokacja to produkt, w ramach którego klient otrzymuje roczną lokatę z automatycznym transferem środków z lokaty na wybrany subfundusz inwestycyjny. Skorzystanie z produktu oznacza otwarcie rocznej lokaty terminowej oraz otwarcie rejestru w wybranym subfunduszu. W wyniku realizowanych automatycznie nabyć, po 12 miesiącach od otwarcia lokaty, całość środków trafia do wybranego subfunduszu.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię