“Asy Motoryzacji” od Raiffeisen Polbank

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA oraz Raiffeisen Bank Polska przygotowali ofertę dwuletniego ubezpieczenia strukturyzowanego o nazwie “Asy Motoryzacji”. Do ubezpieczenia będzie można przystąpić do 30 czerwca 2014 roku. Maksymalna stopa zwrotu wynosi nawet 16% w skali trwania ubezpieczenia, czyli dwóch lat. Instrument inwestycyjny ubezpieczenia strukturyzowanego “Asy Motoryzacji” opiera się na koszyku sześciu spółek z branży motoryzacyjnej. W skład koszyka wchodzą: Daimler, BMW, Kia Motors, Toyota Motor, Ford Motor oraz General Motors.

Ostateczny zysk będzie liczony na podstawie stóp zwrotu wszystkich spółek wchodzących w skład koszyka. Stopa zwrotu z koszyka (jako całości) będzie liczona, jako średnia stopa zwrotu dla wszystkich firm zgodnie z dwoma zasadami. Po pierwsze, stopy zwrotu dwóch spółek o najlepszym wyniku zostaną zastąpione stopą zwrotu 16% (bez względu na to, jaka była ich faktyczna wartość). Po drugie, stopy zwrotów reszty firm pozostaną na niezmienionym poziomie z zastrzeżeniem, że nie mogą przekraczać 16% (jeżeli będą przekraczać zostaną obniżone do szesnastoprocentowej bariery).


Jeżeli finalna stopa średnia będzie wyższa lub równa zeru zostanie wypłacony dodatkowy kupon w wysokości 5%. Ostateczna premia stanowiąca sumę średniej stopy zwrotu i kuponu zostanie doliczona do sumy ubezpieczenia, czyli 95% wpłaconej składki. Gdy średnia stopa zwrotu będzie ujemna klient otrzyma zwrot 95% kapitału. Minimalna kwota składki to 5 000 zł. (Źródło: Raiffeisen Polbank, prnews.pl).

ranking lokat

Dodaj swoją opinię