Antidotum Progresywne

Credit Agricole przygotował produkt oszczędnościowo – inwestycyjny dla osób poszukujących wysokiego zysku z możliwością elastycznego dostępu do zgromadzonych środków. Antidotum Progresywne to grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie. Z jednej strony gwarantuje ono bezpieczeństwo ubezpieczeniowe, a z drugiej zapewnia coroczną premię ubezpieczeniową. Antidotum Progresywne to produkt przewidziany na 3 lata. W ostatnim roku premia ubezpieczeniowa może sięgnąć 4,2% zgromadzonej do tego momentu składki. Premia naliczana jest raz do roku.

W następny roku premia powiększa kapitał, co daje większą premię przy kolejnym rozliczeniu. Ważne jest to, że w przypadku nagłej konieczności klient może wypłacić kapitał i jednocześnie zachować całość premii, która została do tego momentu naliczona. Umowa przewidziana jest na 3 lata, ale klient ma możliwość automatycznego odnowienia ubezpieczenia na kolejne 3 lata. Do podpisania umowy ubezpieczeniowej nie są wymagane żadne badania lekarskie. Klient musi mieć minimum 18 lat, a jego wiek powiększony o okres ubezpieczeniowy nie może przekroczyć 70 lat. (Źródło: Credit Agricole)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię