Akumulacja Kapitału w BPS

Program Systematycznego Inwestowania – „Akumulacja Kapitału” został przygotowany przez Bank BPS. To specjalistyczny program inwestycyjny kierowany do osób fizycznych przystępujących do funduszu (do osób przystępujących po raz pierwszy oraz do osób, które już są uczestnikami). Warunkiem jest zobowiązanie do regularnego inwestowania poprzez wykup jednostek uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu BPS FIO. Tego typu inwestowanie musi trwać przez pięć lat. Pierwsza wpłata na fundusz odbywa się na specjalnych warunkach (obniżenie o połowę opłaty manipulacyjnej).

Kolejne wpłaty mogą być całkowicie zwolnione z opłaty manipulacyjnej pod warunkiem wpłat do kwoty wcześniej zadeklarowanej przez uczestnika. Minimalna możliwa do zadeklarowania wpłata miesięczna to 100 zł. Każdy klient może posiadać dowolną liczbę programów. Poza zakończeniu programu istnieje możliwość dalszego oszczędzania. Więcej informacji na temat Programu Systematycznego Inwestowania – „Akumulacja Kapitału” można znaleźć między innymi na stronie banku. (Źródło: Bank BPS)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię