4,5% na 2-miesięcznej Lokacie Start w Meritum Banku

Meritum Bank oferuje obecnie jedną z najlepiej oprocentowanych lokat na rynku. Lokata Start dostępna jest dla klientów, którzy otworzą Proste Konto Osobiste i w okresie do 1 miesiąca od daty wygenerowania zlecenia otwarcia rachunku założą ją online. Lokata jest produktem krótkoterminowym, 2-miesięcznym. Oprocentowaniu 4,5% w skali roku podlegają środki, mieszczące się w przedziale od1 tys. zł do 10 tys. zł, przy czym 1 tys. zł jest kwotą minimalną. Odsetki doliczane są na koniec okresu obowiązywania lokaty. Meritum Bank nie umożliwia powielania Lokaty Start, natomiast nie wyklucza możliwości założenia innych lokat aktualnie oferowanych przez bank.

Zarówno Lokatę Start, jak i Proste Konto Osobiste można założyć w niespełna kwadrans. Atrakcyjność produktów podnosi to, że zarówno otwarcie, jak i prowadzenie Prostego Konta Osobistego jest całkowicie bezpłatne, z bezprowizyjnymi wypłatami w bankomatach w kraju. Dodatkowym atutem Meritum Banku jest brak wymogu regularnych wpływów na konto czy też transakcji kartą płatniczą. (Źródło: Meritum Bank, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię