2,9 procent na lokacie trzymiesięcznej

Od 23 lutego dostępna będzie nowa oferta Hit Tygodnia przygotowana jak zwykle przez Bank Ochrony Środowiska oraz platformę oszczędnościowo – inwestycyjną bossabank.pl. Jak zawsze oferta będzie ważna przez cały tydzień. W ten poniedziałek w ofercie zobaczymy jak zwykle dwa depozyty. Pierwsza lokata będzie oprocentowana na poziomie 2,9% i przewidziana na trzy miesiące. Druga lokata to depozyt siedmiomiesięczny z oprocentowaniem na poziomie 2,8%. W obydwu przypadkach oprocentowanie podane jest w skali roku.

Do założenia pojedynczej lokaty wystarczy 1 tysiąc złotych. Na jednej lokacie można złożyć maksymalnie 100 tysięcy zł. Oferta tradycyjnie kierowana jest do nowych i stałych klientów banku. W przypadku osób posiadających już depozyty w Banku Ochrony Środowiska lub na portalu bossabank.pl do skorzystania z oferty Hit Tygodnia niezbędne są tzw. nowe środki. Jeden klient może założyć w danym tygodniu do dwóch lokat o różnym terminie zapadalności. (Źródło: Bank Ochrony Środowiska, bossabank.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię