Wybór lokaty

Wybór lokaty

Lokaty bankowe stanowią jeden z bezpieczniejszych sposobów na czerpanie korzyści finansowych z już posiadanych środków. Jak się jednak okazuje na rynku ofert finansowych możemy się spotkać z różnymi rodzajami lokat, a także z przeróżnymi propozycjami dotyczącymi konkretnych lokat pochodzących z różnych banków. Na co więc warto zwrócić uwagę zarówno przy wyborze rodzaju lokaty, a także już konkretnej oferty? Poniżej znajduje się kilka istotnych cech, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze konkretnej lokaty.

ranking lokat

Lokata dwuwalutowa

Lokata dwuwalutowa

Lokata dwuwalutowa nazywana jest również Dual Currency Deposit (ang.). Jest to forma lokaty oparta na tak zwanych pochodnych instrumentach finansowych, a dokładnie rzecz biorąc opcjach walutowych. Lokata dwuwalutowa stanowi swoiste połączenie lokaty z transakcją terminową odnoszącą się do danej pary walut.

Zacznijmy od tego, jakie są podstawowe cechy lokaty dwuwalutowej. W większości przypadków tego typu lokat mamy do czynienia z minimalną kwotą takowej lokaty. Co więcej mogą to być całkiem spore sumy idące w dziesiątki tysięcy złoty, a nawet więcej. Jednak wszystko zależy od banku, w którym chcemy takową lokatę założyć. Kolejną cechą jest terminowość lokaty. W tym przypadku również mamy do czynienia z różnymi okresami zapadalności lokaty dwuwalutowej. Oczywiście wszystko zależy od oferty danego banku.
Lokata rentierska

Lokata rentierska

Ogólnie rzecz biorąc zasada działania lokaty rentierskiej jest dość prosta. Zgromadzone oszczędności czy też inne środki wpłacane są na lokatę terminową. Jednak w odróżnieniu od innych rodzajów lokat odsetki nie ulegają kapitalizacji tylko są systematycznie wypłacane na wskazane przez klienta konto. Takowa wypłata na konto może się odbywać na przykład, co miesiąc. Przy takim rozwiązaniu lokata rentierska stanowi źródło stałego dochodu przez okres trwania umowy. Jak się jednak okazuje lokata tego typu nie każdemu może się opłacić. Dlaczego tak jest?

Lokata progresywna

Lokata progresywna

Lokata progresywna podobnie jak szereg innych rodzajów lokat jest umową pomiędzy bankiem, a klientem na mocy, której klient oddaje swoje środki finansowe w depozyt do banku. Zaletą lokaty progresywnej jest to, iż zgodnie z określoną umową można do już istniejącej lokaty dopłacić kolejne środki bez podpisywania kolejnej umowy. Jednocześnie możliwe jest wcześniejsze wypłacenie całości środków zgromadzonych na lokacie lub też tylko wygospodarowanych już odsetek. Jeżeli chodzi o wypłatę samych odsetek to można to zrobić, ale przeważnie za ostatni okres umowy.

Lokata terminowa

Lokata terminowa

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych i ogólnych form lokat jest lokata terminowa. Mówiąc w skrócie jest to umowa pomiędzy klientem, a określonym bankiem dotycząca lokowania środków pieniężnych, która zawierana jest na określony czas. Zgodnie z umową bank zobowiązuje się wypłacić środki zdeponowane, czyli kapitał z wraz z odsetkami na koniec okresu umowy.

Rodzaje lokat

Rodzaje lokat

Lokaty czy też inaczej mówiąc depozyty bankowe możemy podzielić na kilka sposobów. Ogólnie rzecz biorąc depozyty możemy podzielić na dwa rodzaje:

  • lokaty terminowe
  • lokaty a vista

Definicja lokaty

Definicja lokaty

Lokata bankowa zwana również depozytem bankowym to pewna suma pieniędzy, jaką klient przekazuje bankowi w depozyt na podstawie odpowiedniej umowy. Jest to forma inwestycji, ponieważ klient składając w banku depozyt otrzymuje w zamian określone odsetki. W tym kontekście wspomniane odsetki są niejako wynagrodzeniem dla klienta za to, że bank może dysponować jego pieniędzmi i również na nich zarabiać.