Koszty lokat

Koszty lokat

Każdy, kto deponuje swoje pieniądze w banku pod postacią lokat oczekuje jak największego zysku. Do wyboru mamy szereg różnego typu lokat, a także wiele konkretnych ofert bankowych, które przynajmniej w folderach zapewniają nam prosty, bezpieczny i stosunkowo wysoki zysk. Jak się jednak okazuje przeważnie zysk, jaki zostaje wypracowany przez lokatę jest mniejszy niż ten, jaki mogliśmy sobie wyliczyć na papierze. Jakie są tego przyczyny oraz jakie koszty czy też czynniki wpływają na realny zysk z lokat bankowych?

ranking lokat

Oprocentowanie lokat

Oprocentowanie lokat

Lokaty bankowe różnego typu można scharakteryzować podając przeróżne parametry. Jednak cechą lokat, która najbardziej chyba interesuje większość klientów banków jest ich oprocentowanie. To właśnie oprocentowanie lokat w bardzo dużym stopniu wpływa na zysk właściciela lokaty. Należy jednak zauważyć, że w kontekście oprocentowania lokat mamy do czynienia z dwoma wskaźnikami. Mowa tutaj o oprocentowaniu nominalnym oraz oprocentowaniu realnym. Poza tym oprocentowanie lokat może być stałe lub też zmienne. Na czym polegają takowe różnice?
Lokaty antypodatkowe

Lokaty antypodatkowe

Tam gdzie pojawia się możliwość zarobienia określonych pieniędzy z czasem pojawiają się również podatki, które mają zapewnić niejako udział państwa w takowych zyskach. Oczywiście różnego typu instytucje, a także klienci takowych instytucji finansowych (np. banków) niechętnie podchodzą do podatków, ponieważ z ich powodu zarabiają mniej. Dlatego też pojawiają się różnego rodzaju sposoby na obejście tego typu podatków. Jednym z nich są tak zwane lokaty antypodatkowe.

Podatek Belki

Podatek Belki

Podatek Belki to potoczna nazwa podatku od dochodów kapitałowych. Jest to rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatkiem Belki objęte są następujące przychody:

Jak założyć lokatę?

Jak założyć lokatę?

Samo założenie lokaty nie jest niczym trudnym. Wystarczy posiadać określoną sumę pieniędzy (w przypadku różnych ofert czy też rodzajów lokat mogą być wymagane minimalne kwoty) którą możemy zdeponować w wybranym banku. Niektóre banki wymagają, aby klient, który chce założyć lokatę w danym banku posiadał najlepiej w nim również konto jednak w wielu podmiotach nie ma takiej konieczności (aczkolwiek banki do tego zachęcają).

Lokata dla dzieci

Lokata dla dzieci

Jedną z form pozwalających na zapewnienie dzieciom dobrego startu w dorosłe życie jest lokata, dzięki której rodzice czy też opiekunowie mogą odkładać pieniądze, które w przyszłości mogą być spożytkowane na przykład na edukację czy też zakup mieszkania. Lokaty dla dzieci stają się coraz bardziej popularną formą oszczędzania na przyszłość potomków. Jaka powinna być tego rodzaju lokata by można było dzięki niej osiągnąć zamierzony cel?

Lokata walutowa

Lokata walutowa

Decydując się na lokatę bankową możemy wybrać również walutę takowej lokaty. Duża część lokat to lokaty w złotówkach jednak również lokaty walutowe mają swoich zwolenników. Najczęściej spotykane waluty obce, w jakich zakładane są lokaty to euro, dolary, franki szwajcarskie czy też funty brytyjski. Jakie są, zatem cechy przemawiające za takowymi lokatami, a co może odstraszać potencjalnych klientów?

Lokata w złotych

Lokata w złotych

Decydując się na lokatę bankową mamy do wyboru szereg różnych rodzajów depozytów jak i sporo różnych ofert pochodzących z poszczególnych banków dotyczących konkretnego typu lokaty. Jak zatem można się domyśleć wybór jest ogromny. Jednak poza wyborem konkretnej formy możemy również wybrać walutę, w jakiej chcemy ulokować nasze pieniądze. Poniżej przedstawimy kilka cech (zalet i wad) lokat w rodzimej walucie, czyli w złotówkach.

Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu

Przy staraniu się o kredyty bankowe należy być przygotowanym na to, że banki zarządzać mogą różnego rodzaju zabezpieczeń. Tego typu zabezpieczenia są wymagane zwłaszcza w przypadku kredytów, które opiewają na duże sumy, czyli na przykład kredyty mieszkaniowe. Jedną z form zabezpieczenia, jaka może być honorowana przez kredytodawców jest lokata bankowa.

Jak się okazuje nie tylko takie aktywa jak lokaty mogą stanowić zabezpieczenie kredytu. Również inne aktywa takie jak jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych czy akcje spółek giełdowych albo inne łatwo zbywalne papiery wartościowe mogą pełnić tą rolę. Wróćmy jednak do lokat.

Historia lokat

Historia lokat

W obecnych czasach lokaty bankowe stanowią popularny sposób na pomnażanie swoich środków finansowych. Ich popularność wiąże się między innymi z niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego (przynajmniej w większości przypadków). Jednak, jaka jest historia lokat bankowych, a dokładnie rzecz biorąc, kiedy powstały pierwsze lokaty i jaki miały cel.