Niskie stopy procentowe

Niskie stopy procentowe

Stopy procentowe stanowią dla rynku finansowego i banków bardzo ważny element ich funkcjonowania. Zmiany stóp procentowych bezpośrednio wpływają na przykład na zmianę oprocentowania lokat bankowych czy innych produktów. Kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych niemal natychmiast znajdują odzwierciedlenie w obniżkach oprocentowania właśnie lokat.

ranking lokat

Lokata w ziemię

Lokata w ziemię

Ciekawą formą lokowania i w ten sposób pomnażania swoich pieniędzy jest tak zwana lokata w ziemię. Na czym polega takowa lokata? Otóż lokata ta działa jak standardowa lokata bankowa z tą jednak różnicą, że w czasie jej trwania klient jest właścicielem kontraktu lokacyjno-ziemskiego.

Inwestycje w ziemię w tym szczególnie w ziemię rolna od jakiegoś czasu cieszą się niesłabnącą popularnością. Wiąże się to oczywiście z rosnącymi cenami ziemi. Takowe ceny rosną mimo tego, iż Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedaje ciągle ziemię, którą posiada. Przyczyną wzrostu cen ziemi wciąż są dopłaty unijne wprowadzone po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku jak i różnego typu inwestycje budowlane, które mimo zmiennej kondycji gospodarczej oraz kryzysu globalnego wciąż są realizowane.
Polisolokaty

Polisolokaty

Zmiany przepisów miały raz na zawsze uniemożliwić ominięcie podatku od zysków kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki. Spowodowały one między innymi zniknięcie z rynku lokat jednodniowych, czyli lokat z dzienną kapitalizacją. Jednak instytucje finansowe znalazły inny sposób na uniknięcie wspomnianego podatku. Mowa tutaj o polisolokatach. Czym jest takowa polisa lokacyjna?

Lokata w złoto

Lokata w złoto

Jedną z tak zwanych bezpiecznych form inwestycji zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego jest lokata w złoto. Na czym polega takowa lokata? Otóż instytucja, z którą podpisujemy umowę lokaty wykupuje za nasze pieniądze złoto. Niejako w ten sposób na czas trwania lokaty stajemy się właścicielami takowego kruszcu. Co prawda nie widzimy go nawet na oczy, ale możemy uzyskać odpowiednie dokumenty czy też certyfikaty potwierdzające taki stan rzeczy. Tego typu lokaty charakteryzują się tym, iż dłuższy czas trwania lokaty zapewnia większe oprocentowanie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w skrócie BFG jest instytucją gwarantującą depozyty banków w Polsce. Poza tym zajmuje się działalnością pomocową w stosunku do banków zagrożonych upadłością. Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał na mocy ustawy z 14 grudnia 1994 roku.

Lokata strukturyzowana

Lokata strukturyzowana

Jedną ze stosunkowo nowych form lokowania pieniędzy jest tak zwana lokata strukturyzowana. Jest to rodzaj inwestycji bardziej złożony aniżeli zwykła lokata i charakteryzuje się podziałem na część bezpieczną oraz obarczoną wysokim ryzykiem. Lokata tego typu to struktura składająca się z części bezpiecznej, czyli na przykład tradycyjnej lokaty bankowej czy też obligacji (lub innych sposobów inwestowania określanych mianem najbezpieczniejszych dla inwestora) oraz części uznawanej za ryzykowną, czyli na przykład akcje spółek giełdowych.

Poziom inflacji

Poziom inflacji

Ważnym elementem wpływającym na to ile na prawdę zarobimy na danej lokacie bankowej jest poziom inflacji. Zacznijmy od tego, czym jest inflacja. Otóż według najprostszej definicji inflacja to zjawisko długotrwałego wzrostu średniego poziomu cen. Innymi słowy mówiąc inflacja to długotrwały proces spadku wartości pieniądza w gospodarce. Mówiąc obrazowo wraz z upływem czasu za tą samą kwotę pieniędzy możemy nabyć coraz mniej produktów itp.

Minusy lokat

Minusy lokat

Jak wszystko również lokaty bankowe mają swoje wady czy też mówiąc inaczej minusy. Wiele osób może zarzucić lokatom, że co prawda dają stosunkowo pewny zysk (w porównaniu na przykład z inwestowaniem w akcje spółek giełdowych), ale jednocześnie poziom takowego zysku jest niski w porównaniu z bardziej agresywnymi formami inwestowania. Jak jest na prawdę i jakie są inne mankamenty lokat bankowych? Poniżej przedstawiamy krótki przegląd tego, co może być postrzegane, jako wady w kontekście różnego rodzaju lokat bankowych.

Plusy lokat

Plusy lokat

Jednym ze sposobów na inwestowanie i pomnażanie posiadanego kapitału jest lokowanie ich w depozytach bankowych, czyli innymi słowy mówiąc w lokatach bankowych. W zależności od typu lokaty charakteryzować mogą ją różne cechy. Tym niemniej szereg cech jest dla wszystkich lokat wspólnych. Tak czy inaczej można wyróżnić kilka z nich, które przemawiają właśnie za wyborem lokat spośród innych instrumentów finansowych pozwalających na pomnażanie posiadanego kapitału. Oto podstawowe zalety czy też mówiąc inaczej plusy lokat.

Wcześniejsza wypłata

Wcześniejsza wypłata

Lokaty bankowe z racji swojej zasady działania są niejako formą zamrażania na pewien czas określonych środków finansowych. W czasie trwania umowy z bankiem pieniądze złożone na lokacie są do dyspozycji banku. Klient może je odzyskać po upływie czasu trwania lokaty o ile nie zdecyduje się na przedłużenie takowej.

Jednak może się zdarzyć tak, że pieniądze złożone na lokacie będą nam potrzebne natychmiast i nie będziemy mogli czekać aż upłynie okres zapisany w umowie. Jakie mogą być skutki likwidacji takiej lokaty i związanego z tym wcześniejszego wypłacenia środków?